Hírek/News
Hírek hamarosan!
Zenekar/Band
Történetünk ott kezdődött, amikor Scrofa, a halottidéző úgy érezte, szükség van az elhunytak búcsúztatásához, a lelkekről való gondoskodáshoz avatott társakra. Felkereste a különleges képességekkel bíró halottlátót, Szkrobeket, és a legendás halottkísérőt, Tomusint, hogy közösen megalakítsák a Virrasztók társaságát. Hármuk ereje, különféle képességeik összeadódtak, így lehetővé vált, hogy megidézzék, láthatóvá tegyék, közénk, majd nyugvóhelyükre kísérjék a bolygó lelkeket. Meggyújtották a virrasztás gyertyáit, melyeknek imbolygó lángjainál kiderült, kóbor árnyak sokasága vesz körül bennünket. Hőseink munkához láttak, és elkezdték közös virrasztásaik sorát, amelyhez ősi dallamokat, archaikus szövegeket kerestek, elegyítették mai mondatokkal, zenei elemekkel és ritmusokkal. A korszerű, mégis múltbarévülő megszólaláshoz szakavatott siratókat kértek fel segítségül. És lassan összeállt a kép... a hang... a szó... a dal...
Our story started when Scrofa, Conjurer of the Dead, felt he was in need in assistance, expert fellowmen, for the last honours of the departed, and for the care of their souls. He sought out Szkrobek, Seer of the Dead, who posesses extraordinary capabilities, and Tomusin, legendary Escort of the Dead, so the three would form the company of The Vigilants. Their powers, their abilities work together, it became possible that they conjure the wandering souls, make them visible, bring them among us, and then escort them to their final resting place. They lit the candles of vigil, by the flickering lights of which it became obvious: great numbers of wandering souls surround us. Our heroes began to work, they started their row of joint vigils, for which they sought ancient melodies, archaic texts, they mixed them with contemporary sentences, rhythms and musical motives. For the advanced, yet distant-sounding, they sought for the help of skilled mourners. And slowly it all came together... the image... the sound... the word... the song...
Tagok/Members
Scrofa Skrobek Tomusin Angelina Becse Dávid
Virrasztók:

Scrofa a halottidéző - vocals, hurdy gurdy
Szkrobek a halottlátó - programming, bass
Tomusin a halottkísérő - guitars
Siratók:

Angelina Csilla B. - vocals
Bencsik 'Becse' Gergely - violin, mandolin, throat-singing, vocals
Balázs Dávid - drums
Velünk virrasztottak/Mourned with us
Papp Orsolya - vocals
Rózsa Bernadett - vocals
Szende Balázs - drums
Kovács Péter - keys
Bogárdi Alíz - violin
Salamon Beáta - violin
Mester Bálint - drums
Bánhalmi Zsolt - drums
Kontakt/Contact
Nyilvános virrasztások/Shows
Koncertdátumok hamarosan!
Kiadványok/Releases
Memento Mori! - 2011
1. Szigeti Veszedelem
2. A Halálmadár
3. Kökény Anna
4. Vidróczki
5. Gyász
6. Pipás Pista
7. Édesanyám
8. A Hűtlen Asszony Balladája
9. Jaj, Istenem, Vigasztalj Meg!
10. Az Én Időm
Az emlékezés órája - 2009


Demo
1. Fehér-Fekete
2. Estvéli ének
3. Nem arról hajnallik
4. Bánatmalom
5. Siralomház
A virrasztás / The vigil
A virrasztás az otthon ravatalozott halott éjszakai őrzése a temetésig, általában egy vagy két éjszakán át. Oka részint a halottól való félelem, részint a halott tisztelete, a társas összejövetelek egyik alkalma. Az egész ország területén általános szokás volt. Általában a rokonok, komák, ismerősök, szomszédok mennek virrasztani, de bárki mehet, meghívás nélkül.
The vigil is the watch of the dead at nigth, in case of home catafalque, it lasts till the funeral. A vigil usually takes for one or two nights. Its reason is partly the fear from the dead, partly the respect towards it. It is an occasion of social gathering. It was a common custom throughout the entire country of Hungary. Usually relatives, fellows, friends and neighbours went for a vigil, but anybody else could go without an invitation.
A virrasztók a halott körül imádkoznak, beszélgetnek, énekelnek, mesemondással töltik az időt. A virrasztást egy vagy több olyan férfi vagy nő vezeti, aki erre a feladatra specializálódott. A hivatásos virrasztók saját énekgyűjteménnyel rendelkeznek, melyből a halotthoz, a halálesethez leginkább illő darabokat válogatják össze. Középkori énekektől, 16. sz.-i históriás énekeken, népdalokon át, népies műdalelemeket tartalmazó kántorcsinálmányig minden található a virrasztóénekek között. A szövegek java része moralizáló jellegű, a halotti búcsúztatókra emlékeztető, első személyben megszólaló, de általánosabb jellegű és érvényű versezet. A szövegek egy része kötött, vagyis ugyanazzal a dallammal éneklik mindenütt, de gyakoribb a vándorszöveg, amikor ugyanarra a dallamra más-más szöveget énekelnek.
The vigilants spend their time with praying, talking, singing or telling stories. The vigil is led by one or two men or women, specialised for this purpose. The professional vigilants possess their own collection of songs, from which they choose the ones that match the dead or the case of death the most. Various vigil songs ranged, one could find everything from middle-ages songs through 16th Century historical songs and folk songs to songs that cantors created using folk elements. Most of the lyrics are moralizing, resembling to dirges, talking in first person, however rhyming and meaning more conventionally. Part of the lyrics is set, that is it meant to be sung with the same melody, but much more common is the moving lyrics, where different words accompanied the same melodies.
A virrasztók kenyeret, kalácsot esznek, pálinkát, ritkábban bort isznak a siratókkal, az összegyűltekkel. Az ételből-italból adnak az elhaltnak is. Közben elbúcsúznak a távozó lélektől, megerősítve azt abban, hogy nem felejtik el.
The vigilants eat bread and baked roll, they drink spirits and liquors, less frequently they drink wines with the mourners and those gathered. The food and beverages are presented to the dead as well. Meanwhile they bid farewell to the departing spirit, making him sure that he will never be forgotten.
Nótás Kasza Katalin énekelni indul virrasztóba. Tarisznyájában pálinkás üveg (Csököly, Somogy m., 20. sz. eleje)
Scrofa virrasztás közben. Tarisznyájában pálinkás üveg (Pécs, Baranya m., 21. sz. eleje)

2011 All rights reserved! || Webdesign & Programming: Becse